Summit-ul de Inițiativă Trei Mări, găzduit de România, a fost organizat în perioada 17-18 septembrie 2018 și vizează marcarea unor progrese importante în corelarea investițiilor politice la nivel înalt ale șefilor de state cu rezultatele concrete. Prin urmare, Summitul urmărește realizarea unor progrese concrete în ceea ce privește multiplicarea transporturilor, a energiei și a interconexiunilor digitale. Ungaria a fost reprezentată de E.S. Ambasadorul Botond Zákonyi.

Unul dintre obiectivele principale ale Summit-ului a fost lista scurtă a proiectelor strategice majore în cele trei domenii - energie, digitale și transport - răspunzând astfel nevoilor și priorităților statelor participante, contribuind în mod substanțial la obiectivul general al Inițiativei Trei Mări.

Summitul a urmărit să atragă interesul, sprijinul și participarea altor parteneri importanți precum instituțiile UE, instituțiile financiare internaționale și regionale, entitățile de afaceri, statele membre relevante ale UE și să mențină sprijinul SUA într-o abordare a unității transatlantice și să continue să exploreze sinergiile potențiale cu alte părți interesate din afara regiunii.