Közlekedési tudnivalók

A romániai közlekedés fontosabb szabályai

Románia 2007. január 1-i EU csatlakozását követően nem szükséges beszerezni az addig használatos nemzetközi biztosítást, a zöld kártyát. A magyarországi kötelező felelősség biztosítás elegendő és elfogadott itt is, mint az Unió többi tagállamában.

Romániában bekövetkezett, személyi sérüléssel járó közúti baleset esetén, rendőri intézkedés nélkül a helyszínt tilos elhagyni.

Személyi sérülés nélküli, kisebb baleseteket követően a rendőrség nem mindig száll ki a helyszínre, a baleset résztvevőinek kell autóikkal jelentkezniük 24 órán belül a területi közlekedési rendőrségen. Amennyiben a közúti balesetben a gépjármű megsérült, úgy a rendőrségtől be kell szerezni egy - a gépkocsi javíthatóságát igazoló - bizonyítványt (autorizaţie de reparaţie). E nélkül a jármű romániai szervízben nem javítható, és nem hagyhatja el az országot.

Koccanásos baleset nyomán a felek nem kötelesek a rendőrséghez fordulni, hanem amennyiben megegyeznek a balesettel kapcsolatos felelősség kérdésében, akkor közvetlenül biztosítóikhoz fordulhatnak (ez lényegében megegyezik a magyarországi gyakorlattal). Ugyanakkor a sérült gépkocsival való határátlépéshez szükséges a rendőrségi igazolás.

Közúti baleset esetén, abban az esetben, ha a rendőrség igazolja, hogy a román fél a baleset okozója, szükséges annak biztosító intézetét felkeresni és a sérült járművet szemléztetni. Ennek hiányában a biztosító általában megtagadja a kár megtérítését és évekig eltartó pernek néz elébe a magyar autós.


Külföldiek vezetői jogosultságának felfüggesztése Romániában – az eljárás menete

A román Kormány a 195/2002. sz. sürgősségi rendeletben részletezte azokat a szabálysértési eseteket, amelyek elkövetésekor a közlekedésrendészet időlegesen – 1-6 hónapra – felfüggesztheti a külföldi autóvezetők vezetési jogát Romániában. A korlátozás Románia területére érvényes. A külföldi állampolgár jogosítványát a közlekedésrendészet visszatartja, és az eltiltás leteltével visszaküldi a magyar kiállító hatóságnak. A magyar jogosítványok onnan kerülnek el a tulajdonos állandó lakóhelye szerinti okmányirodához, ahol a dokumentum értesítés nyomán átvehető.

A hivatkozott kormányrendelet a vezetési jog 30 napos felfüggesztésével szankcionálja a következő szabálysértéseket:

 • gépkocsi oszlop előzése piros jelzésnél vagy vasúti átjáróban;
 • elsőbbség meg nem adása gyalogosnak gyalogátkelőhelyen;
 • elsőbbség meg nem adása járműnek;
 • közlekedési lámpa piros jelzésének figyelme kívül hagyása;
 • szabálytalan előzés;
 • rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása;

A vezetési jog 60 napos felfüggesztése a következő esetekben történik

 • elsőbbség meg nem adása, előzés piros jelzésnél, ha ennek nyomán anyagi kárral járó baleset keletkezik;
 • az adott útszakaszon időlegesen alkalmazott közlekedési tiltás figyelmen kívül hagyása;
 • áttérés a menetirány szerinti túloldalra, kivéve a szabályos előzés eseteit.

A vezetési jog 90 napos felfüggesztéssel sújtandók az alábbi esetek

 • ittas vezetés (ha nem esik a vétség kategóriába, ami a törvény erejénél fogva súlyosabb megítélés alá esik);
 • a fékrendszer vagy az irányjelző rendszer meghibásodása, ha azt a közlekedésrendészet és az útfelügyelet együttesen megállapítja;
 • áthaladás vasúti átjárón a sorompó vagy félsorompó leengedésekor és piros jelzésnél;
 • a megengedett sebesség 50 km/h-val történő túllépése, ha azt rendszeresített ellenőrző eszközökkel bemérik.

A vezetési jog 120 napos felfüggesztéssel sújtandók az alábbi esetek

 • megfordulás, tolatás autópályán;
 • áthaladás vasúti átjárón a sorompó vagy félsorompó leengedésekor és piros jelzésnél;
 • a megengedett sebesség 70 km/h-val történő túllépése, ha azt rendszeresített ellenőrző eszközökkel bemérik.

A vezetési jog 180 napos felfüggesztéssel sújtandók az alábbi esetek

 • bírósági ítélet forgalomba nem helyezett gépjármű közutakon való vezetése miatt;
 • személyi sérüléssel vagy halállal járó közúti baleset okozása olyan közúti szabály megszegése következtében, amelyért felfüggesztenék a vezetéshez való jogot;
 • ha a járművezető tettét a közúti biztonság elleni bűncselekményként kezelte a bíróság vagy az ügyészség és elrendelték az ügy lezárását.

A fentiekben részletezett esetek észlelésekor, megállapításakor közlekedési rendőr intézkedhet az autóvezető jogosítványának a visszatartásáról, azzal a céllal, hogy az érintett személy vezetési jogát Románia területén felfüggesszék. Javaslatot tesz a Megyei Közlekedésrendészet vezetőjének a vezetési jog felfüggesztésére. Más rendőri részlegeknek nincs joguk járművek megállítására és közlekedési bírság kiszabására.

Az eljárás menete

 • a közlekedési rendőr köteles az esetről jegyzőkönyvet felvenni; ebben rögzíti továbbá a szankcióval járó pénzbüntetés mértékét; a jegyzőkönyvet az intézkedés alá vont gépkocsivezetőnek alá kell írnia;
 • amennyiben az autós megtagadja a jegyzőkönyv aláírását, abból nem kaphat másolatot, ami nélkül viszont nem támadhatja meg bíróságon a rendőri intézkedést;
 • a jogosítvány visszatartásáról az autós 15 napra szóló igazolást (dovada) kap, hogy ez idő alatt az igazolás birtokában és fedezetével elhagyhassa az országot. (Figyelem: az igazolás csak Románia területén érvényes!)
 • amennyiben a szabálysértési intézkedés alá vont személy nem ért egyet a rendőr minősítésével, a jegyzőkönyv másolatának bemutatása mellett 15 napon belül megtámadhatja azt a legközelebbi területi bíróságon; kérnie kell a bírósági iktatás számát;
 • az intézkedést követő 15 napon belül a külföldi autós 1 nappal azt megelőzően, hogy elhagyja Románia területét, közjegyzői nyilatkozat leadása mellett visszakérheti jogosítványát. A közjegyző előtt saját felelősségére nyilatkoznia kell arról, hogy 1 napon belül elhagyja az országot, Románia területén a felfüggesztés ideje alatt nem fog járművet vezetni, külföldön viszont szüksége van a jogosítványára. A jogosítvány visszaadását nem az intézkedő rendőrnél kell kérni, hanem a területileg illetékes megyei közlekedésrendészet vezetőjénél. Megjegyzés: Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt az autós mégis vezet Romániában, és hasonló súlyú szabálysértés elkövetése nyomán ismét fennakad a közlekedésrendészet szűrőjén, a minősített eset már bűncselekménynek fog minősülni, ami bírósági eljárást von maga után;
 • a visszatartott jogosítványokat a megyei közlekedésrendészeti felügyeletekre küldik, és ott tartják 15 napig, amíg a rendőri intézkedés bírósági úton megtámadható. Megjegyzés: A megyei közlekedésrendészeteken állandó ügyelet van, azaz az ügyeletes tiszt hétvégeken és ünnepnapokon is felkereshető. Címek az interneten elérhetőek. A közjegyzői nyilatkozat elkészítésével azonban meg kell várni a következő munkanapot, vagy utólag vissza kell térni Romániába;
 • a 15 nap elteltével a jogosítványokat Bukarestbe, a Román Országos Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Igazgatóságára továbbítják, ahonnan az eltiltás időtartamát követően eljuttatják azt az érintett autós állampolgársága szerinti nagykövetségre, a kibocsátó hatósághoz továbbítás végett.
 • létezik egy olyan gyakorlati lehetőség is, hogy a jogosítványt a vezetési jog felfüggesztésének idejére az intézkedést foganatosító közlekedésrendészeti egységnél tartják, ha az ügyfél azt kéri, hogy a tiltás lejártát követően ugyanott személyesen vehesse át vezetői engedélyét. Ebben az esetben csak a szabálysértés tényét ismertető szóbeli jegyzéket küldik az adott állam bukaresti nagykövetségére, annak továbbítását kérve a hazai illetékesekhez.

A literenkénti 8 grammot meghaladó alkoholszint a vérben már egytől öt évig terjedő börtönbüntetést vonhat maga után.

Autópályákon és országutakon nappali időszakban is használni kell tompított fényszórót.

A sebességmérő (traffipax) készüléket előre jelző berendezés használata megengedett.

A romániai közutakon megengedett legnagyobb sebesség:

 • lakott területeken belül:      50 km/h
 • lakott területeken kívül:       90 km/h
 • európai utakon:                 100 km/h
 • autópályán:                        130 km/h

 Utazás, közlekedés biztonsága

A romániai útviszonyok nem számítanak a legtökéletesebbeknek, de az európai és országos szintű utak állapota az utóbbi években sokat javult, így gond nélkül lehet közlekedni rajtuk. A romániai vezetési szokásoknak vannak sajátosságai, ami az ideutazótól bizonyos fokú alkalmazkodást igényel, de egyébként a közlekedési feltételek egyeznek a magyarországi átlaggal.

Sok helyen van felszerelve kamera és a rendőrség sűrűn használja a mobil sebességmérő készülékeket is. Gyakran végeznek közúti ellenőrzéseket, ezért felhívjuk a vezetők figyelmét arra, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Az esetleges szabálysértési bírság könnyen elérhet 100 eurónak megfelelő összeget.

Pénzbírságok befizetése

A román közlekedésrendészeti hatóságok által kirótt helyszíni bírságokat Románia területén, az alábbi helyeken lehet befizetni:

 1. bármely romániai település önkormányzatának vagy az önkormányzati befizetések kezelésére jogosult intézmény pénztáránál (casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile publice locale) vagy az államkincstár bármely fiókjánál (la orice unitate a Trezoreriei Statului)
 2. a romániai határátkelő helyeken található egységes fizetőpontoknál (ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei).
 3. A romániai lakhellyel nem rendelkező személyek banki átutalással is kifizethetik, a Bukaresti Pénzügyi Főigazgatóság számlájára, az alábbi adatokkal:

- címzett:    Directia Generala Regionala a Finantelor Publice
- cím:          str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2, Bucuresti
- IBAN:       RO 73 RNCB 0090 0006 9551 0029
- bank:        Banca Comerciala Romana
- BIC:          RNCBROBU

KÖZLEMÉNY (megjegyzés) mező (max. 96 karakter):

(1nr.pv.: PMHX0257664
(2emit.: Insp Pol Jud Mehedinti                 
(3date: nn/hh/éééé
(4num.: CSERÉP VIRÁG


(1) a jegyzőkönyv száma 
(2) az eljáró hatóság megnevezése (ez általában valamelyik megyei rendőrség. A megye megnevezése a fontos, a többi rövidíthető.)
(3) a jegyzőkönyv dátuma a Romániában használatos dátumformátummal nap/hónap/év
(4) a megbírságolt személy neve

(az adatokat a számok alapján találja meg a példaként bemutatott jegyzőkönyvön)

A jegyzőkönyv átvételétől számított 15 napon belül a pénzbírságnak csak a felét kell befizetni.

 

A Giurgiu-Rusze hídon az áthaladási díj (román-bolgár határ)

 • Gépkocsi (8+1 hely)                                                                          13 RON
 • Haszongépjármű (legtöbb 3,5 tonna összsúly)                               26 RON
 • Személyszállító jármű (9 - 23 hely)                                                  53 RON
 • Gépjármű (3,5 és 7,5 tonna közötti összsúly)                                  53 RON
 • Gépjármű (7,5 és 12,0 tonna közötti összsúly)                                79 RON
 • Személyszállító jármű (több, mint 23 hely)                                     110 RON
 • Gépjármű (több, mint 12,0 tonna összsúly és max. 3 tengely)    110 RON
 • Gépjármű (több, mint 12,0 tonna összsúly és min. 4 tengely)     163 RON

Úthasználati díj

Romániában 2005. év elejétől kezdve kötelező az úthasználati matrica vásárlása minden gépjárműre, kivéve a két- és háromkerekű motorkerékpárokat.

Neve: ROVINIETA. Beszerezhető: a határátkelési helyeken, postahivatalokban és a benzinkutaknál, illetve online (https://www.e-rovinieta.ro/hu). A matrica nélkül közlekedők komoly pénzbüntetésre számíthatnak. A matrica lehet egy évre szóló, a belföldi járművek esetében, illetve egy napos, hét napos, harminc napos, hat havi és egyéves időtartamú külföldi járművek részére.

A matricák árai függenek a jármű besorolásától (A, B, C, D, E, F, G, H) és a matrica érvényességi időtartamától. A matrica hiánya miatt személygépkocsik esetén 250-500 RON, míg autóbuszok és teherautók esetében 1.250-4.500 RON közötti büntetést szabhatnak ki.

A díjtételek euróban 

(tájékoztató adatok, a pontos díjtételek és valamennyi más, idevágó információ a http://www.roviniete.ro/ weblapon található).

A kategória - személygépkocsik

 • 1 nap - nem vásárolható meg az A kategória számára
 • 7 nap – 3 euró
 • 30 nap – 7 euró
 • 90 nap – 13 euró
 • 12 hónap – 28 euró

B kategória – 0 és 3,5 tonna közötti össztömegű teherszállító járművek

 • 1 nap - nem vásárolható meg a B kategória számára
 • 7 nap – 6 euró
 • 30 nap – 16 euró
 • 90 nap – 36 euró
 • 12 hónap – 96 euró

C kategória – 3,5 és 7,5 tonna közötti össztömegű teherszállító járművek

 • 1 nap – 4 euró
 • 7 nap – 16 euró
 • 30 nap – 32 euró
 • 90 nap – 92 euró
 • 12 hónap – 320 euró

D kategória – 7,5 és 12 tonna közötti össztömegű teherszállító járművek

 • 1 nap – 7 euró
 • 7 nap – 28 euró
 • 30 nap – 56 euró
 • 90 nap – 160 euró
 • 12 hónap – 560 euró

E kategória E – 12 tonna vagy azt meghaladó össztömegű, legtöbb 3 tengellyel ellátott teherszállító járművek

 • 1 nap – 9 euró
 • 7 nap – 36 euró
 • 30 nap – 72 euró
 • 90 nap – 206 euró
 • 12 hónap – 720 euró

F kategória – 12 tonna vagy azt meghaladó össztömegű, legalább 4 tengellyel ellátott teherszállító járművek

 • 1 nap – 11 euró
 • 7 nap – 55 euró
 • 30 nap – 121 euró
 • 90 nap – 345 euró
 • 12 hónap – 1.210 euró

G kategória – Legalább 9 és legtöbb 23 ülőhellyel (sofőr beleértve) ellátott személyszállító gépjármű

 • 1 nap – 4 euró
 • 7 nap – 20 euró
 • 30 nap – 52 euró
 • 90 nap – 120 euró
 • 12 hónap – 320 euró

H kategória – Több, mint 23 ülőhellyel (sofőr beleértve) ellátott személyszállító gépjármű

 • 1 nap – 7 euró
 • 7 nap – 35 euró
 • 30 nap – 91 euró
 • 90 nap – 210 euró
 • 12 hónap – 560 euró


 

Időjárás okozta katasztrófák:


Tavasszal a hó olvadása miatt bizonyos övezetekben (Bánát, Olténia, Moldva) jelentkezhet árvízveszély.

Télen a havazások miatt számos útvonalon nehezen folyik a közlekedés. A heves hóesések és hófúvások gondokat okozhatnak a forgalomban az ország egyes övezeteiben (Erdély északi része, Moldva, a magasan fekvő hágók). Felhívjuk az autósok figyelmét arra, hogy ne induljanak útnak téli gumiabroncsok és csúszásgátló hóláncok nélkül. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt gyakran fordulnak elő közlekedési balesetek, ezért felhívjuk a sofőrök figyelmét, hogy fokozott elővigyázatosságot tanúsítsanak.

hegyekben gyalogosan túrázók megfelelő módon készüljenek az útra (öltözék, lábbeli, felszerelés, élelem), és indulás előtt jelezzék szándékukat egy ismerősnek, aki szükség esetén értesítheti a hatóságokat. Egyes, nehéz útvonalakat biztonsági okokból lezárnak a téli időszakra. Javasoljuk, tartsák be a turisztikai jelzéseket és kerüljék az ilyen útvonalakat.

Határátkelőhelyek forgalmi adatai: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/