Útlevél igénylés

Az útlevél igényelhető Románia területén bármely konzuli hivatalban (Bukarest, Csíkszereda és Kolozsvár) és Magyarországon, az ország bármelyik járási hivatalának kormányablakában vagy okmányirodájában. 
Az előzetes időpont egyeztetés után a konzulátusokon történik a biometrikus adatfelvétel. 
A bukaresti nagykövetség konzuli osztályán az útlevélkérelmek átvétele kizárólag előzetes időpont-egyeztetés alapján történik. 
Az elkészült úti okmányok, valamint egyéb okiratok, okmányok (pl. anyakönyvi kivonat, lakcímkártya) megérkezéséről telefonon értesítjük az ügyfeleket. 
Az iratokat személyesen, ügyfélfogadási időben lehet átvenni a Konzuli Osztályon.

I. A kérelem benyújtáshoz szükséges okmányok, dokumentumok:

 •  érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél (magyar vagy román)
 •  honosítási okirat
 •  magyar lakcímigazoló kártya 
 •  ha már megkapta - magyar születési/házassági anyakönyvi kivonat

II. Az útlevéleljárásban fizetendő díjak a következők:

18-65 éves ügyfelek részére

- 10 éves érvényességi idejű útlevél:                    57,- EUR
- 5 éves érvényességi idejű útlevél:                      40,- EUR

18 év alatti ügyfelek részére a nevelt gyermekek számától függően:

- egy gyermek esetén:                                            27,- EUR
- kettő gyermek esetén:                                         24,- EUR
- három, vagy több gyermek esetén:                   22,- EUR

65 év feletti ügyfelek részére:                               20,- EUR

FIGYELEM! A befizetés kizárólag a Dorobanti úti OTP fiókban lehetséges a konzuli osztályon előzőleg kapott csekk alapján!

III. Kiskorúak (18 év alattiak) útlevél kérelmére vonatkozó speciális szabályok:

 •  a kérelembeadáskor mindkét szülő jelenléte szükséges
 •  amennyiben csak az egyik szülő van jelen, szükséges a másik szülő hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti, közjegyző előtt tett beleegyező nyilatkozata
 •  ha a magyar születési anyakönyvi kivonatot még nem kapta meg, akkor a román születési anyakönyvi kivonatot be kell mutatni
 •  elvált szülők esetén be kell mutatni a gyermekre vonatkozóan a szülői felügyeleti jog megszüntetését, vagy szünetelését is tartalmazó, hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti, jogerős házasságfelbontó ítéletet is
 • a 12 éves kor alatti gyermekek megjelenése nem kötelező, de 1 db, a gyermeket ábrázoló
  (3 hónapnál nem régebbi) igazolványképet (3,5x4,5 cm) kérjük minden esetben hozzanak, akár jelen van a gyermek személyesen, akár nincs!

IV. Az ügyintézés menete: 

Az útlevél ügyintézés előzetes online időpontfoglalás alapján történik

A konzuli osztály elérhetőségei és az ügyfélfogadás rendje